Tyske advokater online. Den største juridiske portal.


§ af den borgerlige lovbog, er genstand for ejendomsret, bevilling af Statskassen anwalt


Ejerskab af et plot kan være opgivet af ejeren forklarede dispensation til tinglysningskontoretog den dispensation. der er optaget i tingbogen Finansministeriet erhverver ejendommen med det faktum. som ejer i tingbogen.