Tyske advokater online. Den største juridiske portal.


Forudbetaling i henhold til RVG: hvornår er den advokat der er en holder


Med følgende regnemaskine kan du beregne på grundlag af de procedurer, der er fastsat af værdien af den anslåede advokat honorarer: ret til at rykke i henhold til RVG, advokaten, uanset om det er en kriminel forsvarsadvokat, ekspert eller skilsmisse advokatSå godt det betyder ikke noget, om advokat udfører en proces, der for sine kunder, eller de ikke-retlige Anliggender præciseres.

Rådgivning er givet, kan den anmode den advokat for rådgivning, der ikke fremmer de omkostninger, der i henhold til RVG.

Det samme gælder, hvis sagen juridisk støtte, der blev ydet, og den advokat, der var udpeget af domstolen. Han kan dog gøre en anmodning til kunden, hvis retshjælp er ikke godkendt endnu, og ikke er nødt til at betale tilbage forhånd efter godkendelse. Dette synes at indikere, at kunderne kun behøver at strække sig en del af den juridiske omkostninger før skat. I virkeligheden, dog, en advokat, der kan beregne alle de gebyrer, der indtil da er afholdt, og som forventes afholdt, på forhånd i overensstemmelse med de RVG. Den mængde af forskud kan således være identisk med det hele Advokatsalærer I tilfælde af en skilsmisse, det afhænger af værdien af genstanden, som medfører, bl.a. fra net indkomst, når begge ægtefæller, værdien af tvisten af strømforsyningen erstatning, og retten resultatet af ting. Det kan kaldes derfor ingen standard beløb, som de omkostninger, der opstår fra de individuelle forhold Fratræden skal være annonceret i reglen, så kunden får mulighed for at betale forhånd i henhold til RVG men stadig komplet eller, hvis det er nødvendigt, at udpege i god tid, en anden advokat, så han står i næste domstol dato uden advokatbistand.

Fast ejendom i separation og skilsmisse - hus og skilsmisse

Ikke sjældent, salg af fast ejendom efter en skilsmisse

Siden 'erne er antallet af Østrigske skilsmisser er stigende hele tiden. den juridisk bindende vielser af fraskilte igenSåledes er antallet af skilsmisser er, procent lavere end i de foregående år, den samlede skilsmisser er stadig på. Det kommer til skilsmisse, er et spørgsmål, der ofte er i forgrunden: Hvordan til at bruge den fælles ejendom i fremtiden. Ofte skilsmisse bevæge sig fremad kun, hvis ægtefællerne har aftalt. I Østrig den Østrigske road freight er anderledes lige siden mellem de varer, der står i fællesskabet af periodiserede gevinster, adskillelsen af ejendom og fællesskabet af varer. Hvis der ikke prenup er på plads, juridiske formueforholdet mellem ægtefæller med særeje. I tilfælde af en skilsmisse aktiver i den fælles Brug, men opsparing og gæld i forbindelse med ægteskabelige besparelser i forbindelse, der er opdelt. At bruge aktiver i Husstanden og fast ejendom tæller, uanset om du er i Ejendom par eller kun den ene ægtefælle. Sjældent, kan Partner betaler den anden, når det kommer til det halve af en fælles ejendom. Ofte er det kommer til tvunget salg, som ikke er omtrentlige markedsværdien af ejendommen er opnået. Med en ægtepagt, som kan modvirkes, for eksempel, hvis det er aftalt, at en Partner i tilfælde af skilsmisse beholder ejendommen, og den anden månedlige Kompensation. Den ene af ægtefællerne, der dog allerede har en ejendom i ægteskabet, så de skriftligt er aftalt særeje sikrer, at ejendommen forbliver i den adskillelse tilfælde, at den tidligere ejer, og ingen kompensation vil blive udbetalt. I Østrig, par, skal være i henhold til loven, mindst et halvt år adskilt, før du kan skilsmisse. Ideen bag dette er at give begge ægtefæller tid nok til at være i stand til at træffe den beslutning, hvis det er relevant, ændrer. Den Adskillelse begynder i det øjeblik, fordi der i mindst én Partner udtrykker adskillelse anmodning. Anvendelse af en bolig i adskillelsen fase, bestilt, er tilfælde afhængige. Generelt, lovgiveren forudsætter, at home, vil blive opdelt. En opgave, så retten beslutning om spaltning, at en ægtefælle kun i særlige tilfælde. Selv det faktum, at hvis en ægtefælle, der er ejer af ejendommen, er det ikke nok, da fordelingen base. Men hver ægtefælle kan kræve, at den anden indrømme ham en del eller hele lejligheden.

Denne dato skal angives i ansøgningen om skilsmisse

Nemlig, når det kommer til at undgå en urimelig byrde. Dette er for eksempel tilfældet, hvis ansøgeren kan påvise, at for ham det fælles liv sammen, eller i at søge erstatning boliger er ikke uden betydelige konsekvenser ville være. Den sædvanlige gener, som i Adskillelse fase er, at der forventes, ikke tilstrækkeligt grundlag for en opgave. Den ene af ægtefællerne end Med eller alene, ejere bør forlade bolig på nuværende tidspunkt, at forholdene på ejendommen. Han kan efterspørgslen fra den ægtefælle, der i reglen, selv en erstatning for Brugen heraf, der er baseret på lokale vilkår. For eksempel, ægtefæller adskille De (Eneste)ejendom eller i det fælles ejerskab af begge ægtefæller under parrets hjem, blev overladt til en ægtefælle, der ved gensidig aftale om, at andre eksklusive brug eller ved kendelse af retten, der er tildelt til en ægtefælle. En ægtefælle må forlade den fælles bolig, eller lade være, selv om hun tilhører ham alene, eller medejerskab, den pågældende straks opstår, hvorvidt og hvordan han modtager kompensation, at i det fælles hjem, den tilbageværende ægtefælle kan nu drage fordel af alene de levende. To måder at tilbyde den udvidede ægtefælle, for at opnå erstatning: Enten ved beregning af boligstøtte i beregningen af ægtefællebidrag støtte eller en isoleret påstand.

Den bløde position afhænger af, om de i det fælles hjem, den resterende ægtefælle er berettiget til ægtefællebidrag støtte eller ej.

Der er ingen vedligeholdelse, så en erstatning kan kun realiseres over en isoleret anvendelse af erstatningskrav. Erstatning for brug eller boligstøtte kan kun komme alternativt, men ikke samtidigt i betragtning. Den rigtige tekniske løsning for den levende fordel, har forrang over for en isoleret påstand. Efter skilsmisse, skilsmisse, der præciserer, hvilken procedure den rigtige brug af en fælles ejendom. Beslutningen om, hvem der forbliver i ejendommen, spille på alder og helbred for den ægtefælle, der er lige så stor en rolle, som de enkelte finansielle udgifter i fortiden, særlige omstændigheder Levebrød, eller nærhed til arbejdspladsen.

Men frem for alt, lovgiver forsøger at holde børnenes Velfærd.

I tilfælde af fælles lejebolig bruge den residential ejendom er tildelt næsten altid i partiet, hvor børnene bor. Den ene af ægtefællerne er den eneste ejer af ejendommen, skal der tages hensyn til, at retten til respekt for ejendom. Kun særlige omstændigheder kan begrunde, overdragelse til ægtefælle. Hertil kommer, at et krav til økonomisk kompensation, eneejer, mindst. Normalt er dette i Form af en leasingkontrakt til lokale forhold er nået, der kræver, at de resterende Partner til at foretage betalinger. Brugen af ejendommen burde have været taget højde for i vedligeholdelse beregninger, der er ingen ret. Udgifter og omkostninger for udlånsrenter, brug af ejendommen for co-ejere også kompliceret. Hvem skal betale for disse omkostninger, beslutte, i Som regel eksterne forhold (for tredjemand), og den interne forhold (ud over udgifter, såsom el eller vand). Så vil kontakte Banken til låntager, mens de offentlige udgifter (såsom skat) skal betales af både ejere. I det interne forhold, er de omkostninger, der normalt betales af den part, som anvender ejendommen i virkeligheden. Hvis begge ægtefæller ønsker at forblive en ejer af fast ejendom, skal i hvert fald klart, finansiering og administrative ordninger. Varigheden af et fælles ejerskab er at være afklaret. Fordi, som regel, en sådan ordning kun markerer Overgangen til hus salg, eller til at tilsidesætte den procentvise andel af Ejerskab fra den ene ægtefælle til den anden. Det bør altid være en uafhængig ekspert, som er bestilt til at bestemme den aktuelle markedsværdi, således at resultatet er ikke givet af en af de to parter i spørgsmålet. Erstatningen er betalt for det meste eller Andelen af ejerskab er taget i betragtning. Men den långivende Bank beslutter på dette punkt. Fordi det er udgivet ægtefælle fra den solidariske hæftelse, hvis de aktiver, de resterende ægtefæller er tilstrækkelig i fremtiden alene for de forpligtelser til at betale. Er der uenighed om blandt de ægtefæller, uanset om ejendommen sælges videre efter skilsmisse eller ej, kan flyttes af en af ægtefællerne, der i den klage, en såkaldt division af auktion ved byretten, der anmodes om. Dette kan dog betyde, at en høj risiko, fordi der ofte det højeste bud ikke kan nå frem til den værdi, der fremkommer i tilfælde af en privat salg af fast ejendom.

Konklusion: I tilfælde af fælles ejerskab af en ejendom til en hurtig aftale mellem ægtefæller kan være kun anbefales.

I særdeleshed, er der en klar økonomisk såvel som juridiske konklusion er, at begge sider er næsten altid det bedste valg.

Du skal hjælpe med salget af din ejendom har brug for, rådgiver hus af guld.

Vedligeholdelse Ægtefællebidrag - Børnebidrag Lommeregner Underholdsbidrag Lommeregner Østrig

Dette er først og fremmest af barnets alder som en grænse

Hvis ægteskaber er skilt, og adskilt, ikke kun skilsmisse processen finansielle opgaverI mange tilfælde opstår Problemet ikke, at der er mindst én Partner er økonomisk i stand til at leve et selvstændigt liv. Vedligeholdelse: Alle oplysninger om børnebidrag og underholdsbidrag i Østrig, juridiske og vigtige tips du finder her.

For at opnå den levestandard, barn og Ex-Partner, i dette Øjeblik, begreber af underholdsbidrag og børnebidrag.

Den passende niveau af underholdsbidrag, der eksisterer sæt af regler, som kan justeres i normale tilfælde, nemt til den eksisterende Situation. Især antallet og alderen på de børn, der er afgørende for, at den forventede mængde af Underholdsbidrag. Underholdsbidrag kan indstilles i Østrig mellem ægtefæller i tilfælde af separation eller skilsmisse. Ingen børnebidrag eller ægtefællebidrag til den kontrakt, der er omfattet af og vil være bestemt af den lovgivende forsamling. Med vedligeholdelse regnemaskine kan du beregne den kommende børnepenge eller underholdsbidrag i tilfælde af en separation eller skilsmisse online.

I tilfælde af en skilsmisse ikke behøver at være betalt vedligeholdelse. De beløb og betaling afhænger af produkttype I Østrig er tilfældet, opstår der både skilsmisse partnere er generelt forpligtet til gensidig forsørgelse. Dette er gjort i Form af en kontrakt Ingen kontrakt træder i kraft, den lovgivende magt forpligtelsen til at regulere betalingen af underholdsbidrag.

Dette kan betyde, at der kun er en skilsmisse partner er i forpligtelsen til at betale den anden skilsmisse partner vedligeholdelse. Den lovgivende beregner også størrelsen af vedligeholdelse. Som grundlag for beregningen af den månedlige nettoindkomst for at Betale forpligtet til, skilsmisse, partnere og alle de forskellige særlige betalinger. Hvis der sker Ændringer i indkomst, der opstår efter skilsmisse eller beregningen af underholdsbidrag, er forpligtet til skilsmisse, partner også til at rapportere til det omkringliggende.

På grundlag af den nye økonomiske situation, en genberegning af Underholdsbidrag.

Ikke kun i tilfælde af en skilsmisse, en vedligeholdelse opstår pligt. Hvis de skal have Par børn, skal de være lige så støttes gennem barnet støtte økonomisk. Her, den simple regel er, barnet eller børnene ikke er en del af, gælder følgende: den forælder, i hvis husstand barnet eller barnets liv, modtager fra den forælder, i hvis husstand Liv, penge til vedligeholdelse, den såkaldte underholdsbidrag. Underholdsbidrag, som skal gennemføres for at sikre, at barnets behov eller børn er omfattet, de er derfor forsynet med en bolig, tøj, mad osv. Kravet om ægtefællebidrag er, i normale tilfælde op til barnets alder.

Undersøgt barnet, men, eller det er ikke modtaget andre årsager, er i stand til selv, der skal betale den betaleren af underholdsbidrag, mængden af penge til færdiggørelsen af studiet eller indtil uafhængighed af barnet.

Så snart barnet er bosat i en privat husstand eller undersøgt, det er modtageren af underholdsbidrag. Det betyder, at hverken fader eller moder, så den forrige familie, stadig har en fordring på penge.

Sedimentation beløb, der kan foretages i forbindelse med selvangivelse eller betale skat erstatning til skattekontoret for at få den.

Mængden af underholdsbidrag er den samme som mængden af vedligeholdelse, der er lovligt tilbageholdt.

Med hensyn til ægtefællebidrag, men Udførelsen af den ene eller begge forældre som grundlag for beregning.

I tillæg til den samlede månedlige nettoindkomst, barnets alder spiller, den aktuelle Uddannelse og erhvervsuddannelse, samt eventuelt egne aktiver, en vigtig rolle. Generelt er det dog klart, hvordan højere indkomst af den bidragspligtige forælder, jo højere underholdsbidrag.

Altid en egnet Aliment højde, gælder i Østrig, flere pligt priser.

Barnet er i aldersgruppen til seks år, underholdsbidrag i mængden af seksten procent af den samlede indkomst, der skal betales. I en alder af seks til ti år, de procentvise stigninger til atten procent. Mellem ti og femten år af underholdsbidrag til en højde af tyve procent af den indkomst.

Fra en alder af femten år, fra barnet eller den Aliment modtageren af børnebidrag i mængden af tyve-to procent månedlig indkomst.

I tillæg til disse ordninger, den såkaldte luksus eksisterer eller Playboy grænse.

Dette sker, når den bidragspligtige forælder har en høj indkomst.

Denne begrænsning træder i kraft, hvis den gældende procentsats skaber en vedligeholdelse i en høj mængde. Luksus bruges til at begrænse beregningen af underholdsbidrag vil være begrænset til betaling af underholdsbidrag til To til to og en halv gange den sats, der gælder. Her, luksus grænse er igen kun en vejledende værdi, der kan overskrides i visse tilfælde samt. Da luksus er anvendt grænse for en over-gennemsnitlig indkomst, der ikke forekommer i de fleste tilfælde. Den nøjagtige beregning af underholdsbidrag i Østrig skal ikke være uafhængigt udføres. Bestemmelse af højden er udført enten af den ret, eller child protective services.

Dette er ikke en måned, men et års lønsedler, der kræves.

Alle andre Dokumenter fra den forælder, enten lokalt fastsat eller via Forskning på Internettet på erfaring.

Hvis du ønsker det, kan du beregne ud-af-domstolen, Aliment beløb, der ved hjælp af gratis vedligeholdelse af computeren.

Den således fremstillede Oplysninger tjener kun som en ikke-bindende foreløbige oplysninger, og kan variere fra det faktiske beløb. Det samme som et til at betale for vedligeholdelse på en løn eller ændring i Aktiver, retten anmeldt, og en genberegning vil blive indledt. Hvis den betalende forælder, der ikke har spillet en del af sin Aliment forpligtelse, kan de blive ved domstolene. I tilfælde af modgang underholdsbidrag til at blive hævet ved hjælp af løn udlæg. En særlig Skærm eller en særlig opstår, eller af Aliments ansvarlig forælder er ansvarlig økonomisk for dette. For eksempel, kan koste du udgifter til proces, enhver behandling eller helbredelse retsmidler.

Services såsom om en skole uge, men pligten til den part, der er forpligtet til at betale forælder.

Den samme som i tilfælde af en fremragende Underholdsbidrag eller underholdspligt, der kan udbetales beløbet af penge, som forhånd. I dette tilfælde, skal sagsøger har krav på de penge, vedligeholdelse, og dette kan vise via et forlig eller kendelse, og med de respektive beløb. Vedligeholdelse kan ikke eller ikke fuldt ud er blevet betalt for, samt en henrettelse for betaling for at være håbløs. I tilfælde af børn, kan barnet ikke har nået en alder af atten år.

Hertil kommer, at yderligere kilder og Oplysninger, der er nødvendige, hvilket er grunden til det forskud, der er behov for.

Prøve tid: Hvorfor eksisterer det. Arbejdsret i

Men deres betydning er langt mere vidtrækkende

Det arbejde, der er underskrevet kontrakt, der venter på det daglige arbejde med alle dets udfordringer til dig, samt de"berygtede"prøveperiodeIsær hvis det kommer til opsigelse, er muteret Spøgelse, denne gang til et forfærdeligt.

Prøveperioden er i en fase af en orientering, som skulle komme til at både arbejdsgiver og medarbejder, og begge parter også bruges.

I den nedenstående guide kan du finde information om, hvorvidt prøvetiden skal altid være i arbejde i Traktaten, hvad det ligner med ferie i prøvens tid, og hvordan man kommer videre, hvis du er gravid i prøvetiden.

Ikke desto mindre, der er for prøveperioden af nogen statutmæssige bestemmelser, som fastslår, at arbejdet skal begynde i forhold til en prøveperiode.

Derfor, en kontrakt kan blive enige om, uden en prøveperiode. En masse spørgsmål, når det kommer til"sampling tid", hvor lang tid det egentlig tager. Det er vigtigt at huske, at du bør normalt ikke tage mere end seks måneder.

Den kriminalforsorgen er begrænset til denne periode.

Dette er ikke til at sige, at der i din ansættelseskontrakt afvigende aftaler er blevet lavet. Den seks-måneders frist skal være overskredet, med udløbet af den lovbestemte maksimale grænse, den almindelige opsigelsesvarsel. For de studerende, det ser lidt anderledes. Fordi ifølge erhvervsuddannelse loven (BBiG) skal påbegynde en uddannelse kontrakt med en prøveperiode.

Det er blevet besluttet, at prøvetiden skal tage et stykke tid for træning op til et maksimum på fire måneder.

Du ønsker at forkorte som medarbejdere for prøvetiden, skal dette ske ved gensidig aftale. Det skal bemærkes endvidere, at den Generelle beskyttelse mod afskedigelse gælder kun for en seks måneders ventetid. En reduktion er især der, hvor der allerede i tiden op til en praktikplads, eller som er blevet afsluttet. Især i starten af en træning som denne, er fælles. Af den måde, kan udvides i henhold til gældende arbejdsret, en prøvetid også. Især hvis prøvetiden har endnu ikke udløbet, kan det være aftalt for denne gang, igen, en udvidelse (i de fleste tilfælde, at virksomheden er påbegyndt). Dette vil igen, men kun i samråd med medarbejderen. Dette er i henhold til § af den tyske Borgerlige lovbog er en juridiske minimumskrav.

Kollektive overenskomster eller aftaler på virksomhedsniveau kan afvige fra dette.

Hertil kommer, at både arbejdsgiveren og den ansatte har ret til at gennemføre en opsigelse. De mest almindelige spørgsmål ansatte vedrørende prøvetid, drej til sygdom, ferie og graviditet. Hvad er rettigheder i disse tilfælde. Hvad der skal overholdes. Hvad undtagelser kan findes. Dybest set, det er at blive bemærket, at du, når en medarbejder i tilfælde af sygdom, følgende forpligtelser: hvis de bliver syg i begyndelsen af det arbejde, dette gøres ved at forsikringsselskabet. Du er syg i løbet af prøvetiden er en udvidelse den oprindelige aftale i denne henseende. Inden for den tyske arbejdsret den tyske ferie-loven er den samme for alle ordninger i denne kompetence. Derefter medarbejder fulde ferie først efter seks måneder. Du kan dog også tage i de første par måneder af service ferie. Men det skal udvikles først. Fordi hver måned en tolvtedel af din årlige ferie. En kort ferie i løbet af prøveperioden, står således intet i vejen. Men vær forsigtig, også uden for prøveperioden, kan du lade anmodning af operationelle grunde nægtes. En graviditet er en glædelig begivenhed og kan gøre, især med henblik på karriere, ikke desto mindre den vordende mødre angst.

Det bør dog bemærkes, at der i disse tilfælde, beskyttelse af Moderen griber ind.

Dette omfatter sekundær beskæftigelse er forbudt, og den periode, beskyttelse, den såkaldte dagpenge, som også er fra Arbejdsgivere kan støttes. Jeg er for En arbejdsgiver, da. på fuld tid uden en skriftlig kontrakt (og dermed i prøvens tid) som en taxachauffør beskæftiger fire ulykker havde i de sidste to måneder og føler sig usikre, når du Kører, jeg fortalte det til min chef og sagde, at han vil have mig til at spørge, er du velkommen endnu ubetalt, for mine to ugers varsel. Fik så samme dag, ved en tilfældighed, et løfte om meget godt selskab, og jeg var dog enige om, på.

start og min arbejdsgiver Et jeg, fordi fri position på.

sagde, så nu har jeg fået min arbejdsgiver Et bad mig om at frigive fordi arbejdsgiveren B er en af mit drømmejob, og jeg ønsker at få en Chance med tyve-syv år ikke må gå glip af. Nu En arbejdsgiver har sagt, at han skal se om han kan give mig Gratis. Han fortæller mig denne eftermiddag. varsel, men jeg er nødt til at gå tidligt i dag. ny kontrakt, hvis han mig ikke på ubetalt orlov, er jeg den nye virksomhed, så fortæl det til at underskrive op til en måned på skat klasse af seks, og så snart jeg så fra arbejdsgiveren En måde, som er i skat, klasse. Kun to på fuld tid job, der ville være op til to uger.

En prøveperiode er ofte en del af en ansættelseskontrakt

Bemærk akut hjælp. Hej Irene, skal du først afklare, om du har lov til at have to fuldtidsjob. Så, du ville have til at droppe det andet Job er normalt i kontrol klasse seks. Hej arbejder på en midlertidig kontrakt på op til. Mit spørgsmål er dette: jeg startede i September og havde en seks-måneders prøvetid. I Marts, min rd for forlængelse i op til. Dette er lovligt.

Med mig var det ikke så godt udseende med en fast indstilling, selv om det på Hjemmesiden af virksomhedens medarbejdere er på udkig efter.

Jeg havde ingen mangler eller er syg. Hilsner og tak for Rådgivning Hej gange, en tidsbegrænset ansættelseskontrakt med en gyldig grund, kan være forlænget på ubestemt tid (inden for de grænser). I tilfælde af en tidsbegrænset kontrakt, uden nogen objektiv grund til, at denne opfører sig anderledes: Her frist må ikke overstige en periode på to år. Hertil kommer, at arbejdsgiveren bør forlænge kontrakten kun tre gange.

Derfor, du bør have i din sag, alt er korrekt.

Hej, jeg har været på min nuværende arbejdsgiver for.

I mellemtiden, jeg er nødt til at. en ny stilling i en anden afdeling af den samme arbejdsgiver (med en anderledes område af aktivitet). En forudsætning for dette er dog, at jeg får en prøveperiode. I henhold til vores HR-Afdeling for en fornyet undersøgelse er, når den samme virksomhed, er ikke juridisk muligt. Hvad hvis jeg ikke kan, for. men for til at starte.

Jeg ville så have nogen direkte ansættelsesforhold, men en periodisk samarbejde.

En indstilling med en prøve tid så muligt. Mange tak på forhånd for hjælpen. det er den samme arbejdsgiver ville også derefter. Kontakt venligst personale kontor for at spørge, i hvilket omfang en fornyet undersøgelse i dette tilfælde ville være muligt. Hej, jeg har et spørgsmål.

Min mand er blevet opsagt fra sin tid på at arbejde selskab, fordi der ikke var mere arbejde til ham.

Det opsigelsesvarsel, der varede i to uger. Han har arbejdet i to måneder for dette selskab. Nu skal han få løn, og lo og se, for de to ugers varsel periode, du har talt med ham en uge på ubetalt orlov, selv om han havde bedt om en ferie. Det vil sige, han har kun at få en uge på dette opsigelsesvarsel løn, i stedet for to uger. Han har arbejdet i opsigelsesperioden, fordi der ikke var nogen tilsvarende Job. Det rigtige er moderat. en ordre af en standard bør ikke være til skade for arbejderne.

I tilfælde af tvivl, skal du advokat til ansættelsesret.

Jeg har på, da min nuværende arbejdsgiver i gang nu prøveperioden er ved at være slut, og jeg blev opsagt, fordi personaleomkostningerne er angiveligt for høje. Mit spørgsmål er, hvad ferie er, hævder jeg en påstand, hvis jeg i år seks og tredive dage på ferie for at få hytten, kan du gøre`. Der er i den måned, tre dage på ferie, min kontrakt udløber på. de tre regler for pro er her for ti dage - en dag. Anmodning svar Mange tak til Helena i de første seks måneders ansættelse, at du har en del krav i form af ferie. For hver måned i drift, man i tolv af ferie til dig. Mine damer og herrer, jeg har efter fire måneder i det nye Job inden for prøvetiden på den. til. aflyst Mod slutningen af. Måned jeg var syg, og syg, ramt af et tilbagefald, og var desuden i disse sidste to uger sygdom skrev (og ikke som en konsekvens syg til at arbejde, fordi jeg ikke har prøvet dem). Nu er mit spørgsmål: for mig, på trods af sygdom, en anden ni ti dage til en måneds løn. Fordi anmodninger til arbejdsgiveren, får jeg intet svar, og efter at de revisorer, SKAL han betale en del af lønnen, som også blev betalt social sikring afgifter, Hvordan kan jeg hævder min, hvis der ikke er, at den bedste hævde. Tak Skal Du Have. Björn hej Björn, hvad er de juridiske muligheder, du har for at gøre eventuelle erstatningskrav, kan du forklare, at en advokat til ansættelsesret på det bedste. Vi tilbyder ikke juridisk rådgivning.

Hvad er en juridisk Person. Civil code sigt forklaring

Fysiske personer, dvs, hver fra sin fødsel, er bærer af de forskellige Rettigheder og forpligtelserJuridiske personer kan bære rettigheder og forpligtelser, forudsat at den juridiske uafhængighed af den juridiske Person, der er anerkendt af den Borgerlige lov, bog (BGB). Den juridiske Person, der skal være i et af lovene foreskrevne Form er etableret. Etablering af adgang skal ske i en af retten administreret registreringsdatabasen, såsom, for eksempel, i handelsregistret, eller i registeret for foreninger. Det kan tage form af en Sammenslutning af personer, samt en pulje af aktiver, der har en retlig sin egen personlighed. Her lovgiver mellem foreninger, fonde og kapital i forskellige samfund er juridiske personer i henhold til lov, mens partnerskaber som kommanditselskabet og den Generelle partnerskab som såkaldte ufuldkommen juridiske personer eller kvasi-juridiske personer. Da dette partnerskaber tilgang i deres juridiske Forfatning, andre juridiske personer til at udtale lov om Status, selv om det er lovligt at selskabsform, sammenslutninger af personer.

Det er udtrykkeligt juridisk anførte undtagelser, som, i henhold til gældende Retspraksis har også nogle partner-virksomheder, for freelancere hører til, og samfund, af civilretten (BGB-virksomheder), i det mindste en del af den lov, der blev evne.

At tilhøre myndigheder i den offentlige Ret, den Føderale regering, Delstater, amter og kommuner.

Det personale, der af offentlige organer, herunder kirker og religiøse samfund, universiteter, faglige foreninger, den Føderale arbejdsformidling, den lokale sygekasser, industri-og handelskamre (IHK), såvel som den Føderale forsikring institution for medarbejdere (BfA). Blandt de institutioner af offentlig Ret, tv-stationerne, de offentlige besparelser banker, national insurance institutioner og de studerendes arbejde, for eksempel.

Blandt de mest berømte grundlaget for offentlig Ret i Tyskland, Stiftung Warentest eller hus historie i Bonn.

Tilføjelsen af"offentlig Ret"i disse juridiske personer, der tyder på, at det er Institutioner, forvaltningen opgaver for staten behøver ikke at blive behandlet af de forskellige myndigheder.

Den juridiske personer efter offentlig Ret, den såkaldte territorial kan bruge de midler, herunder vedtagelsen af en administrativ handling, eller anvendelse af administrative tvang.

Arbejdet i den juridiske personer efter offentlig Ret er kontrolleret af den kompetente administrative myndighed.

I tillæg til ovenstående er der fire vigtige juridiske enheder i offentlig Ret er mange, der stadig typer af selskaber, institutioner og fonde, som, dog, er nogle, der ikke betragtes som juridiske personer.

Det er i tilfælde af en juridisk Person, er en kunstig konstruktion af den tyske lovgivning, kan ikke repræsentere sig selv. Derfor, enhver juridisk Person med mindst et valgt, eller af vedtægterne, juridiske repræsentant, også Orgel, der kaldes den skal, Det økonomiske liv kan deltage. I tilfælde af, at disse organer er lovligt fysiske personer, dvs folk.

Hver af de aktionærer eller medlemmer af en juridisk Person er ikke ansvarlige med deres private formue for de forpligtelser.

Den juridiske Person har sine egne aktiver adskilt fra aktiver de er medlemmer eller partnere strengt. Erstatningskrav kan derfor være rettet mod den juridiske Person i sig selv, og ikke mod deres kroppe eller deres private aktiver. En juridisk Person, er ikke strafbart, hvilket betyder, at du kan kriminelle ikke holdes ansvarlig.

Undersøgelser, for eksempel i tilfælde af mistanke om skatteunddragelse, og derfor altid mod de juridiske repræsentant for den juridiske Person, som Bestyrelsen eller den administrerende Direktør.

Ligesom fysisk Person, en juridisk enhed har forskellige rettigheder og forpligtelser, og begge grupper af mennesker behandles lige for loven. En juridisk Person kan disponere over deres egen formue, og de kan acceptere en Arv. Da mange af de juridiske enheder, der er entrepreneurially aktiv, vil du have adgang til kapitalmarkederne. For den betaling, åbningen af en business-konto, er derfor nødvendigt. For de investeringer, der tegner sig for penge kan åbnes, penge og værdipapirer konti. Det er dog ikke alle banker, der tilbyder en pengemarkedet konto åbning for juridiske enheder. Som en juridisk Person kan sagsøge i eget navn, før retten, og du kan også blive sagsøgt, det skal altid bære et retligt beskyttet navn. En juridisk Person kan gøre fordringer, som du kan gøre butikker, og du kan erhverve ejendom, sælge og være i besiddelse af. Den fortsatte eksistens af en juridisk Person er medlemmer af børsen uafhængigt af hinanden. Bare så gode tips eller fejl i Banken, kan gives videre. Du sender os penge sammenligning venligst en Sms til E-mail info dage.

Lionel Messi: Argentinske offentlige Anklagers kontor, virkede det til at passe - MIRROR ONLINE

Den fem-tiden verden fodboldspiller, Lionel Messi igen med beskyldninger i forbindelse med hans Fundament står over forDen Argentinske offentlige Anklagers kontor i Buenos Aires lanceret ifølge rapporter i medierne, om en sag mod Messi og hans far Jorge. De burde have udsat siden har Fonden midler, herunder private donationer via brev-kasse selskaber i skattely. De dokumenter, som vil danne grundlag for den indsats, for at have været gået ved en tidligere medarbejder af Messi Foundation af retssystemet. Denne påstand er endvidere, at midlerne i Fonden havde aldrig officielt blevet erklæret. I forbindelse med familien Messi var højt at høre de spanske medier, at"der er ikke grundlag'. Messi var blevet dømt i fortiden for skatteunddragelse i forbindelse med markedsføring af hans billede rettigheder i Spanien, at en og tyve måneder i fængsel på prøve. SPEJLET og forskning netværk af Europæiske Undersøgende samarbejde (EIC) havde allerede rapporteret i januar om Messi er tvivlsom penge strømme. Grundlaget for offentliggørelse af tusindvis af dokumenter til Online platform Fodbold De historier, der viste, at Messi nachzahlte omkring tolv millioner euro til skattevæsenet. En af grundene til betalinger af hans arbejdsgiver, FC Barcelona, Messi s spanske Foundation i mængden af cirka, millioner euro. De finansielle myndigheder var af den opfattelse, at spilleren bliver nødt til at betale skat på ville være de penge, som en del af sin indkomst.

En selvangivelse, indsende online - hurtig, nem og sikker

Takket være den integrerede skat ind og skat tips, selvangivelse, ligger blot et par skridt."Det er fantastisk, at der er dit Værktøj. Næste år har jeg tænkt mig at lave min selvangivelse i starten af året,det Var faktisk en hurtig og let've havde i mindre end tredive minutter, min skat Erklæring for afslutning af. Øverst.Selvangivelsen blev aldrig været så nemt for mig Også jeg får tak til jer, mere end i de foregående år. Jeg anbefaler det til dig.Det er fantastisk, at der er dit Værktøj. Det har hjulpet mig meget Næste år har jeg tænkt mig at lave min selvangivelse i starten af året,i virkeligheden, hurtigt og nemt. 've havde i mindre end tredive minutter, min skat Erklæring for afslutning af. Øverst.Selvangivelsen blev aldrig været så nemt for mig Også jeg får tak til jer, mere end i de foregående år. Jeg anbefaler det til dig.Det er fantastisk, at der er dit Værktøj. Det har hjulpet mig meget.

Beregningen af erstatning for ubrugt ferie i år, i tilfælde af afskedigelse af kvinde i udviklingen

Ifølge russisk lovgivning, er hver medarbejder har ret til betalt ferieHvis udgivelsen ikke blev brugt på dem, at de ansatte får en Chance for ubrugt ferie tid erstatning. Hvad er størrelsen af udbetaling, er ikke strengt gældende beløb, i dette tilfælde, og størrelsen af den erstatning, afhænger af årsagerne til afskedigelsen og varigheden af det arbejde, periode. Næsten hver medarbejder (eller afvises) ved at den organisation, der trækker, er de dage af ferie han havde ikke haft tid til. Efter at medarbejderen har indsendt sin orlov inden pensionering kan give - eller en Erstatning for dig (bemærk. Påstand, artikel af TC). tryk hertil kommer, at arbejdsgiveren er forpligtet til at beregne en godtgørelse til medarbejderen for hver ubrugte orlov, uanset om årsager til ophør af ansættelsesforholdet.

Hvordan til at beskytte dine rettigheder med afskedigelse eller en reduktion i arbejde - en praktisk guide ferie, som vi har beskrevet ovenfor, i hver af hvert år, medarbejdere - præcis tyve-otte dage, der er omhandlet i artikel af TC.

tryk For hele den ferie tid, der var blevet gjort for at arbejderne på ingen tid, han var berettiget til en erstatning, hvis han valgte ikke at stole). Hvis medarbejderen har arbejdet i mindre end et år, størrelsen af den erstatning i forhold til de timer i løbet af hele den periode, der er beregnet. Formel til at gøre, Hvad der er chikane på arbejdspladsen, om og hvordan de angreb, der af kolleger til at modstå - rådgivning til advokater for ofrene for mobning, Hvis en Resultatet af beregningen af en række fejlslagne vil blive afrundet til denne værdi, og altid i en stor måde, så til gavn for medarbejderen. Hvis medarbejderen arbejdede med en pik for virksomheden elleve måneder,"kompensationen for hele året. Undtagelse - præcis elleve måneder, eller elleve måneder, som viste sig som et resultat af den runde. du bør også være opmærksom på, at en medarbejder, der er begået i virksomheden på, til elleve måneder, til at betale erstatning for hele appellen af den årlige ferie, hvis medarbejderen er En fuld beregning af en medarbejder bør være direkte på dagen for udledning (ca. Det var den sidste dag af den ansattes løn, alle numre, der er under prisen til ham, såvel som erstatning for ubrugt ferie tid, og alle andre lovpligtige betaling til. I form af beskatning, erstatning for ubrugt ferie tid i dette tilfælde der er taget hensyn til, såvel som omkostninger til arbejdskraft.

Selvangivelse: return send til godtgørelse

et skattefrit beløb, eller du er nødt til at betale skat

Den Selvangivelse indeholder indsamling af indtægter og udgifter, som en skatteyderAfhængigt af forholdet mellem indtægter og udgifter, der er en tilbagebetaling over kan, for eksempel, i tilfælde af selvangivelse.

Hvilke oplysninger har du brug for som skatteyder i den selvangivelse. Den selvangivelse tjener det formål at skat størrelsen af indkomstskatten.

Den indkomstskat, der er fastsat i henhold til forskellige situationer.

I den selvangivelse skal være specificeret, således alle indtægter og fradragsberettigede udgifter. Den selvangivelse skal indsendes til skat kontor Til dette formål, ESt A forsiden. Det består af fire sider, og de personlige oplysninger anmoder om, hvilken type indkomst, særlige udgifter, og andre afgifter. Hertil kommer, at det dokument, der siger, at de skattemæssige oplysninger også, hvad er de andre faciliteter af selvangivelse i det RMA. Med den bue, skattekontoret kan finde de vigtigste faciliteter og tildele, som er knyttet til Erklæringen. ESt A forsiden er opdelt i linjer Fristen for indgivelse af selvangivelse, er der sket meget. Her er de selvangivelse periode-Ændringer på et Øjeblik: det Er en pligt, en selvangivelse. Der har som medarbejdere til social forsikring, Job, er ikke automatisk forpligtet til at indgive en selvangivelse. Nogle gange kan en frivillig selvangivelse til skattevæsenet, er det værd - hvis en høj tilbagebetaling af skat forventes. Disse er de mest almindelige grunde til, at en pligt til at indgive selvangivelse er til stede, derudover er der andre grunde til at foretage en selvangivelse.

Legal arv, arveret i dag

Du vil kun være begrænset af den lovfæstede ret

I tilfælde af intestatarv, den potentielle arvinger er sorteret i henhold til en fastlagt hierarkiI den første linje, og det kommer til at ordrer i slægtskab forhold til den afdøde.

Dybest set, er stadig til at sige, at en eksisterende eller en testamentarisk aftale fastsættes de arveretlige spørgsmål, om testator er i princippet afgøre, hvem der skulle være hans efterfølger, så arv.

Dette lovgiver beskytter den såkaldte Testamentariske frihed. Inden for de ordrer, til nogen af arvingerne, afhængig af afstanden til testator, i sagens natur, først og fremmest, egne efterkommere og adopterede børn og efter deres død, og at deres efterkommere: Det er at sige: stamtræ af den afdøde. Hvis han ikke har nogen livsarvinger, eller ikke længere er levende, så den kan søge efter en arving fortsætter i de næste ordrer. Hvis der er en rækkefølge af levende slægtninge i tilfælde af succession de Pårørende til de lavere klasser af kandidater, der i højere og alle andre ordrer generelt. Inden for en klassifikation, der kan være flere af samme rang, arve, og derefter, vil også blive distribueret. Reglerne gælder kun muligt succession, hvis ikke den sidste var skrevet ned. En levende kulturarv, som var et resultat af hans egne efterkommere, disse er børnebørn af testator, af succession. Den Arven falder i ham, hvis han nægter, eller allerede er afgået ved døden, kommer den næste Generation til at træne. i retsplejeloven, er der en lineær system. Tilstedeværelsen af flere arvinger i første omgang at danne et fællesskab af arvinger og distribuere til afslutningen af arv. Også for denne"debat", der er lovpligtige regler.

Lovgiveren i de versioner af §, Para

I håndteringen af arv fællesskabet, stammen-princippet. lt. i den tyske borgerlige lovbog. Hvis den afdøde efterlader sig to børn bag, så disse to stammer har grundlagt. Arven er for egne børn i de to stammer af samme stykke. Barnet børn af afdøde, hvis forældre er døde på deres arv. Eksempel tilfældet for de arveretlige spørgsmål til stilken princip: Begge sønner har to børn. En søn, der døde ved død af moderen. Det er den levende søn af halv-arver en prioritet. Børn af den afdøde broders arvinger den anden halvdel af deres afdøde fader i lige store Dele, der betyder, at du får hver en fire fra rabat. Regeringen, specielt Statskassen af den Føderale stat, arven falder i to tilfælde (§ BGB): frafaldet er især, hvis ejendom indeholder mere gæld end aktiver. Arveloven af Statskassen er her indført til beskyttelse af kreditorer. Arv og forpligtelser testator, forbliver i kraft, og det sker igen og igen, at arvingerne var helt i gæld eksklusive ejendom, men udgivelsen af den arv af anmodningen. Dette skal gøres for at skattemyndighederne påstod. Sådanne krav mod Statskassen af den pågældende forbundsstat. Skifteretten er forpligtet til, før at tage besiddelse af en ejendom, til at foretage en undersøgelse. Det skal helt sikkert prøve det omhyggeligt for at gøre alle de retmæssige arvinger. Dette gøres ved at den offentlige Meddelelser, for eksempel, i den regionale presse, eller af bekendtgørelser, samt idriftsættelse af professionelle arv efterforskere. Potentielle arvinger skal stilles på flere Måder, at gøre krav på deres rettigheder.

Til dette formål, er der visse tidsfrister, efter udløbet af, at der ikke vil blive anset for at være en offentlig beslutning, at arvingerne er til stede.

Ifølge den juridiske kraft af denne afgørelse, at godset er overgivet til Statskassen (artikel code civil). Denne beslutning, der er udstedt af skifteretten er kun en simpel formodning.

Hvis en arving er senere på den Arv, der er opmærksom på det, kan han gøre sine rettigheder til Statskassen, til også at være gældende.

Staten er den sidste juridiske arving, og han kan ikke lægge den ejendom, som den eneste. Gæld i Ejendom er fortsat knyttet til dem, men deres tilfredshed vil kun komme fra den eksisterende kapital, ikke skat penge. I betragtning af den kendsgerning, at et flertal af alle testator ikke Vil, intestatarv er et af de vigtigste emner inden for arveretten. På første øjekast, komplekse strukturer af legal arv for at kaste en, men mange spørgsmål og bekymringer for usikkerhed i tilfælde af arvinger og fremtidige Decedents. Af denne grund, er det nyttigt at første intensivt med den juridiske arv i Forbundsrepublikken Tyskland. Spørgsmål, dog, og skaber ofte Grundlag for en detaljeret juridisk rådgivning og advokat. Ved arbejder i forvejen med en af de mest almindelige spørgsmål, og nogle grundlæggende viden, der er erhvervet, kan du godt forberedt til høring.

Af denne grund, kan det være nyttigt at undersøge svarene på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med sager om intestatarv.

En erstatning for juridisk rådgivning, men dette er selvfølgelig ikke. Når legal arv, i princippet, er relativt let at svar, fordi de altid angribe, når der ikke er nogen anden måde at dø på grund af. Afdøde ikke har afviklet sin ejendom, grib derfor, at reglerne om intestatarv, og reglerne om fordeling af aktiver i Boet. Derfor, den juridiske arv er afgørende, hvis ikke viljen er til stede. Den intestatarv regulerer ejendom i mangel af en testamentarisk disposition, er mere eller mindre på Hånd og også mange lægfolk er klar over.

Nogle gange intestatarv kan også være, på trods af Testamente, der er relevante, så man skal ikke generalisere for meget, og altid, de omstændigheder i den enkelte sag bør tage hensyn til.

Dybest set, det Testamente, der har prioritet altid, men måske er det ikke komplet, og efterlader stadig åbne spørgsmål. Dette er ikke tilfældet, for eksempel når det sidste vil og Testamente styrer hele af aktiver. Også, i tilfælde af uklare formuleringer kan bruges i legal arv til fortolkning af testators vilje. Selv hvis en vilje er til stede, retlig succession er således helt fra bordet.

Hvem er det, der beskæftiger sig med intestatarv, generelt, et presserende spørgsmål er: Hvem arver, hvor meget.

Hvilke personer der er berettiget til at arve efter loven, på grundlag af placeringen hurtigt. Højden af den arv er ikke så nemt at afklare. For det første værdien af den samlede Ejendom er afgørende her. Den pågældende andel af den arv, der er så opnået for hver af de retmæssige arvinger til den, ved hvem de arver. På grund af kompleksiteten af en Online vises i regnemaskine, dette er ikke et godt valg, men en aftale med advokat.

Alle dem, der ønsker at dykke dybere ned i sagen og til at læse, naturligvis, du kan stole på en rådgiver til arveret, bør gennemgå de relevante kilder, men i det mindste.

Spørgsmålet er nu, hvor den tyske arveret, herunder intestatarv er omfattet. Svaret er: i den Borgerlige lovbog. Femte bog af den tyske borgerlige lovbog er afsat til en detaljeret arveret, og i §§ til i retsplejeloven om intestatarv. Alle Detaljer kan være, i princippet, teksten af den lov, der henvises til, men som en juridisk lægmand, det er svært med det juridiske sprog, nogle gange, og finde din vej med vanskeligheder gennem junglen.

Regnskab: introduktion til forskellige områder af opgaver

Du undlade test af tid, og starte direkte med Lex Kontor

Så får du Lex Kontor Øjeblikkelig rabat for de første tolv månederØjeblikkelig rabat"regnskab er dokumentationen af alle de såkaldte business transaktioner.

De aktiviteter, der er forbundet med aktiverne i selskabet i den forbindelse, såsom materiale-indkøb, indtægter, udbetaling af løn eller lån.

I henhold til § af den tyske handelslov (HGB) er forpligtet til alle iværksættere og freelancere til at udføre din handel transaktioner, systematisk og problemfrit bog. Hertil kommer, at forpligtelsen til regnskabsmæssig fra skatteret, stammer (§ i tax code). Den regnskabsmæssige hører strengt taget opgaver af eksterne regnskab og er blevet betroet med opgørelsen af den økonomiske succes for en virksomhed. De kan være opdelt i følgende sektioner være:"regnskab"og"accounting"er undertiden bruges i flæng, hvilket er strengt taget ikke helt korrekt. Under"regnskab"er mere tilbøjelige til at forstå den aktivitet, under"regnskab"for den underliggende metode. Ofte, man påtager sig med regnskabsafdelingen i en virksomhed, der er for den bog-føring. I alle de større virksomheder, der tegner sig er opdelt i flere delområder, som de forskellige afdelinger er ansvarlig virksomhed: Ved udgangen af en regnskabsperiode, en balance og resultatopgørelse (p l) er oprettet. Alle indtægter og udgifter af en operation for interne og eksterne Organer, der er tydeligt vist. Den regnskabsmæssige skal holdes, således at skattemyndighederne kan på ethvert tidspunkt besigtige dokumenter. For at fange alle disse vigtige data huller og struktur klar, de fleste virksomheder bruger i dag, moderne regnskabs-software. Den Debitorer er at indsamle debitorer og kreditter fra en virksomhed til kunde og til at styre. Det handler så specifikt med den igangværende transaktioner, som vedrører kundeforhold. Gælden forvaltning er reguleret i dette område af regnskab. Tilgodehavender for hver virksomhed er af stor betydning, da de økonomiske problemer kan kun undgås, hvis den udestående tilgodehavender overvåges og drives. For mange virksomheder er afhængige af specialiseret Software til regnskab. Gennem et moderne program, kan stadig se de åbne krav, automatisk og advarer. Tilgodehavender udgør de konti, der skal betales. I denne del af det område, der af sælger er optaget af indgående fakturaer, og det lykkedes. De ansatte i en virksomhed, i dette område af Regnskab arbejde, der beskæftiger sig så for at gøre den finansielle og andre forpligtelser, leverandører eller andre udbydere. Typiske opgaver: Dette område af regnskab er i tæt kontakt til de ansatte i butikker, hvor du kan arbejde med den relevante Software endnu mere effektiv. I aktivets regnskabsmæssige aktiver, der er optaget elementer af drifts-og lykkedes med en grad af holdbarhed.

Medarbejderne i denne afdeling har til opgave at optage et fald eller en stigning af anlægsaktiver, og bedøm derefter.

I den regnskabsmæssige regnskaberne for de aktiver aktiver som samlekonti. Til dette formål skal du bruge et effektivt program løsning er også klassisk. I forbindelse med lønberegning, løn og løn af et selskab, der likvideres. Hertil kommer, at det beskæftiger sig med omhu HR master data og budskab til personalet: I mindre virksomheder, skabelse af arbejde, kan nævnes kontrakter til at Arbejde i lønberegning. Dybest set, den tyske handel loven bog, rammerne for de opgaver af regnskab. Hvad er opgaver for den Enkelte, afhænger af den juridiske form af en virksomhed. Under visse betingelser, individuelle iværksættere, for eksempel, fra regnskab er fritaget for afgift. Iværksættere vælger små i forbindelse med deres ret til at stemme i overensstemmelse med § en af HGB, dog mod en frivillig, erhvervsret, book-keeping, er du nødt til at gøre en resultatopgørelse (EUR). Blive uddybet de juridiske krav for den tyske handelslov med hensyn til den regnskabsmæssige: beskrive principperne for korrekt bogføring. Der tilhører den tilknyttede forpligtelser, sømløse, kronologisk og faktuel registrering af de enkelte forretningsområder regel, at den hændelse, der - ideelt set i en samvittighedsfuldt vejledt i kontanter bog. Hertil kommer, at den grundlæggende regel er, at der ikke kan stilles uden kvittering. Blandt de andre opgaver af den regnskabsmæssige oprettelsen af et år overstiger de kvalifikationer og den forpligtelse til regnskab for virksomheder, der har visse indtægter og netto indkomst grænser. Desuden er der en ordentlig bogføring er kendetegnet ved en fuld, begrundet og klar dokumentation af de relevante skriftlige eller elektroniske dokumenter. Regnskabsafdelingen er tildelt til den operationelle regnskab og har til formål at fange enhver forretningstransaktion og proces. Det har følgende mål: Den kommercielle, juridiske regnskabsmæssige forpligtelse, der følger af § jeg i commercial code. Grundlæggende instrumenter i det regnskab er: Den kommercielle opgaver af freelancere eller enkelte virksomheder er begrænset til det enkle nettoindkomst. I dag, forretningsmænd normalt bruger en lokal bogholderi program, eller en web-baseret løsning til at gøre det for online uden hjælp fra en ekstern revisor eller skatterådgiver. Principperne for regnskab forblive her, men altid den samme. Grundlaget for den regnskabsmæssige opgørelse af en virksomhed, der giver oplysninger om dets aktiver og passiver. For at få et Overblik over in-house opgørelse, de såkaldte opgørelse. Af regnskabs-Afdelingen modtager klare Tal og fakta om opgørelse. På dette Grundlag, kan du skabe en balance. Denne er opdelt i to sider: Med hjælp af balancen, kan du bryde ned forskellen mellem indtægter og omkostninger i regnskabsperioden samt af resultatet af virksomheden.

Den regnskabsmæssige holdes i såkaldte bøger.

Denne er anderledes: double-entry accounting beskriver den regnskabsmæssige en type af regnskab at gøre alle de registrerede virksomheder skal. I dette tilfælde, at alle transaktioner er sendt til flere, mindst to konti. Booking finder sted på de Burde, og det Har - siden.

Derudover, et bibliotek, et diagram over konti, der er fastsat for hver enkelt sektor.

Først og fremmest konto med betalingskort udstationering, og den konto, med booking.

Som en simpel booking priser refererer til reservationen på to konti, og begrebet composite booking rabat er sådan, at mere end to konti.

På denne måde muligt nedskrivninger opgøres

Bogføring af en virksomhed, er registreret i det såkaldte bøger. Der skelnes: I tingbogen er registreret virksomhed transaktioner i kronologisk rækkefølge, mens der i Hovedbogen g l konti slås sammen, som danner Grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet. Supplerende oplysninger for korrekt bogføring kan blive fundet i næste bøger. Organisationsplan for konti, er den såkaldte kontoplan, og danner Grundlaget for et specifikt på en firma-specifikke kontoplan. Dette er en klar dokumentation, der er nødvendig. Den edb-regnskabssystemer har sat sig, ikke kun i store, men også i mellemstore og små virksomheder i Form af moderne regnskabs-software. Også her, de principper, der skal overholdes.

Som løsning bruger en effektiv Computer, skal du sørge for, at hver transaktion af virksomheden er anerkendt inden for rammerne af den regnskabsmæssige problemfrit og til enhver tid, de finansielle myndigheder og kontrol kan ses.

Når foretaget bookinger får lov til at blive ændret med tilbagevirkende kraft. Desuden er der en ordentlig procedure, som skal sikre dokumentation for, at du kan blive sporet af tredjemand nemt.

Observeret regnskab skal være ved computeren, ud over en længere opbevaringsperiode for regnskaber i henhold til §, Stk. tre to sæt af AO Det eneste i filer af programmer gemte dokumenter skal forelægges det finansielle myndigheder, så de kan læses uden yderligere teknologi.

Her er det, for de dokumenter, der skal udskrives.

Hvem bruger en Software til løsning af kommercielle Arbejde, for det dokument princip gælder også.

Ikke desto mindre, en ordentlig program dokumentation, der er tilstrækkeligt i forbindelse med den regnskabsmæssige ved hjælp af en moderne program. For at gøre dit regnskab nemmere, og samtidig mere effektiv, mange virksomheder bruger i dag en moderne regnskabs program. Dette giver den afgørende fordel, at mange data skal kun indtastes én gang og derefter automatisk af programmet suppleres.

Håndtering af master data eller overdragelse af kundens fakturaer meget hurtigere.

Hertil kommer, at omkostninger til arbejdstid og arbejdet kan spare besværet og bogføring er samlet renere design. Juridiske nyskabelser i Området for at være opdateret i et moderne program automatisk. Det er Resultatet af bøger i mange forskellige områder, og mange brugere, er en stor hjælp i den regnskabsmæssige nemmere. I mellemtiden er det derfor, i de fleste virksomheder, at en normal, book-keeping, automatisk på Computeren. Udbyderne give brugere med de fleste tjenester og yderligere Funktioner til rådighed. Til dette formål, en indbygget ELSTER interface for direkte Overførsel af momsangivelser eller skat erklæring til skattemyndighederne, for eksempel. I dag, det er altid brug af almindelige, moderne Cloud-tjenester for at gøre den regnskabsmæssige dig selv. For Online regnskab er, at du kan få adgang til, til enhver tid og fra ethvert sted til alle dine regnskabsmæssige data. Så brugeren kan tilføje vigtige data til enhver tid, uden at skulle gå til kontoret. De høje omkostninger for speciel Software for at være omkostninger ved Online regnskabsprogram er reduceret og business-Arbejde kan gøres ved i alt mere effektiv. Nogle programmer er selv med til at skabe den lønberegning online. Men potentielle kunder en Online løsning regelmæssigt, spørgsmålet er, hvor sikker er de data, din bogføring i Skyen. Hvem bestemmer fra starten for en velrenommeret leverandør, skal gøre spørgsmålet om datasikkerhed. Regnskab er en vigtig del af en velfungerende virksomhed, og det rigtige program kan hjælpe med til at optimere dette område af regnskab. Især for grundlæggerne af en Online regnskabs software kan være et godt Alternativ til analog regnskabs-eller den klassiske Desktop Software. Med Lex Office accounting gør Tilbyder skrive, skal du oprette fakturaer og regnskab er gjort automatisk. Dette sparer tid og penge Prøv tredive dage gratis og ikke-bindende Lex s Kontor. Ingen abonnement, Test slutter automatisk.

Enkelt standard

i tilfælde af indkomst erhvervet i Tyskland for kunstneriske, sportslige, kunst, underholdning eller lignende forestillinger, herunder indtægter fra andre tjenester, der er relateret service, uanset af hvem den indkomst, der optjenes (§ ni og fyrre, punkt et, nummer to og fire, og), medmindre det er indkomst fra beskæftigelse, punkt ét, punktum, nummer et, er allerede omfattet af den skattemæssige fradrag i lønnen i henhold til § otte og tredive, i tilfælde af indkomst, der stammer fra den indenlandske udnyttelse af forestillinger i den forstand, at nummer et (§ ni og fyrre, punkt et, nummer to til fire og), i tilfælde af indkomst fra vederlag for anvendelsen af, eller Retten til at udnytte Højre, i særdeleshed copyright og industrielle ejendomsrettigheder, kommercielle, tekniske, videnskabelige og lignende erfaringer, viden og færdigheder, for eksempel, tegninger, Mønstre og procedurer, der kan opstå, samt indtægter fra levering af muligheden for at gennemføre en professionel atlet på et begrænset tidsrum, kontrakten (§ ni og fyrre, afsnit i, punkt, seks og), i tilfælde af indkomst, medlemmerne af Bestyrelsen, direktionen, pit-Bord, eller andre Overvågning af ledelsen af selskaber, Sammenslutninger af personer og puljer af Aktiver i henhold til sektion en af de income tax act, personer, der er ansvarlige, såvel som fra andre indenlandske sammenslutninger af personer inden for privat og offentlig Ret, hvor parterne ikke betragtes som en iværksætter (medejer), til kontrol af, at Bestyrelsen§ ni (fyrre, afsnit i, punkt)Fra Debitor den erstatning, der udskiftes eller forudsatte rejser koster kun til omfanget af den indtægt, som rejse-og opholdsudgifter, er de faktiske omkostninger og ydelser, som til måltid udgifter, det faste beløb, der er omhandlet i afsnit fire afsnit overstige fem, der er en, nummer fem. Skyldneren om aflønningen af de indtægter, i tilfælde af afsnit i, punkt, to, og fire af dem er direkte økonomisk forbindelse erhvervsmæssige udgifter eller reklame omkostninger til at fradrage, de til ham er begrænset Skattepligtige i de Føderale Centrale kontor for skatter verificerbar Form har vist, eller fra skyldneren erstatning er opnået. Dette gælder kun, hvis den begrænset Skattepligtige person, der er statsborger i en medlemsstat i den Europæiske Union eller en anden stat, på Aftalen om det Europæiske økonomiske samarbejdsområde, og i det område af disse Stater, sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted. Det gælder tilsvarende i tilfælde af en begrænset skattepligtig person, Selskab, Forening af personer eller en pulje af aktiver i henhold til afsnit to og tredive, fire afsnit af lov om Selskabsskat. I disse tilfælde, er den skattemæssige fradrag fra efter fradrag af driftsomkostninger eller omkostninger til reklame, de resterende indtægter (nettoindtægter), hvis kreditor Har en kompensation begrænset til et skattepligtiges kreditor til at tilbageholde gengæld kontrol på vegne af en anden (anden fase), han kan afstå fra skat, hvis omsætningen har allerede lagt den skattemæssige fradrag i overensstemmelse med punkt to nedenfor.

Hvis skyldneren på vederlag på andet niveau af drifts-udgifter eller omkostninger, der er omhandlet i punkt tre påstande, vurderingen i henhold til afsnit halvtreds, punkt to, sætning to nummer fem eller anmodes om tilbagebetaling af kildeskat i henhold til § d Punkt ét, eller enhver anden bestemmelse, der anmodes om, at han er til at blive betalt i henhold til punkt to og punkt tre, vil den resulterende skat på dette tidspunkt afsnit fem. I denne tid, debitor af det vederlag, der skal gøre det skattemæssige fradrag for kreditors konto (skat debitor) Han skal betale inden for en fjerdedel af det kalenderår, tilbageholde op til den tiende dag i den kalender kvartal, der følger efter den måned, at den Føderale Centrale skattemyndigheder. Skat debitor kan træffes, hvis skyldneren af de vederlag, der ikke har foretaget skattemæssige fradrag korrekt Debitor af vederlag til kreditor for at indhente følgende oplysninger i henhold til den officielt foreskrevne mønster: Den Føderale regering kan bestemme ved Bekendtgørelse, med samtykke af Forbundsrådet, at i tilfælde af kompensation for anvendelsen af, eller retten til at bruge af ophavsretten (afsnit i, punkt), ikke direkte til kreditor, men at en repræsentant, der skal leveres, i stedet for debitor af aflønning af konsulenten den tilbageholdte skat, og har, som overføres, og for indeholdelse og betaling skal være ansvarlig for.

Skat af kreditor kan bestemme, at skyldneren af vederlag for kreditors konto (skat debitor) forpligtet til at tilbageholde den indkomst, skat af begrænset skattepligtige indkomst, i det omfang der ikke allerede er omfattet af fradrag i skat, på den måde, af skattemæssige fradrag og opgaven, hvis dette er for at sikre den skattemæssige krav er passende. Skattefradraget beløber sig til tyve-fem procent af de samlede indtægter, i tilfælde af selskaber, sammenslutninger af personer eller grupper af Aktiver, der er fem-ti procent af de samlede indtægter skat kan fradrag af det afgiftsbeløb, som en undtagelse til den forventede skat som følge af tilpas. Punkt fem finder tilsvarende anvendelse med det forbehold, at den skattemæssige register med skattekontoret og betale er, de har arrangeret det skattemæssige fradrag, skattekontoret kan for, at den inden for en måned, tilbageholdt skat er, at registrere dig til den tiende i den efterfølgende måned og sendt.

Niece er arving i henhold til Testamente lejlighed arving - alene

Den Erblasserin havde en bror og to niecer

Den højere regionale domstol i Slesvig-Holsten var nødt til at blive afklaret i forbindelse med en skifteretten procedure, om det er tilstrækkeligt for den position, som den eneste arving, hvis Erblasserin har i sit testamente, at hendes niece er at modtage ejendom Erblasserin

Den Erblasserin i sagen, og havde ingen børn og var ikke bryllup.

er et holografisk testamente. I dette Testamente Erblasserin bestilt følgende: den ene af dem, til gengæld, er niece af A. blev brugt i det nye Testamente, at to mennesker, som eksekutorer, Den.

Døde i, Erblasserin.

Kort før sin død, den Erblasserin skrev om

I værdien af aktiver bag Erblasserin venstre ved siden af din ejerlejlighed til en værdi af cirka.

Euro Bank saldi med en værdi på omkring. Euro, bygning og lån, som Foreningen saldi, til en værdi af omkring. euro og livsforsikring. niece af En skifteretten anmodede om et certifikat af arv, resultatet af Testamente. som den eneste arving til at skulle identificere sig med.

Bror til den Erblasserin dette program er imod.

Han var af den opfattelse, at det nye Testamente ikke ville give op en enkelt arving ved niece af A. skifteretten hørt alle Involveret og meddelte, at det er beregnet til at svare til den arvebevis anmodning af den niece af A. på Grund af det faktum, at niece af En bør komme med i den lejlighed er det største aktiv del af Erblasserin, var at fortolke det, de vil, at den virkning, at En niece var også den eneste arving, og også Resten af aktiver får. Dette, hævder de, skifteretten, den fortolkning af reglen i §, Para. en af den borgerlige lovbog.

Mod denne beslutning fra skifteretten af den bror, Erblasserin en klage.

Han henviste til støtte for sin klage, at skifteretten havde tilsyneladende overset det faktum, at Erblasserin har gjort i deres testamenter, kun et salg af din ejerlejlighed, og ikke over resten af hendes formue. Efter at skifteretten ikke ønsker at afhjælpe klage af den bror, Erblasserin, havde til tilfælde, den højere regionale domstol til afgørelse. Court of appeal begrundet sin afgørelse med det Mener du, at en fortolkning af det, de vil. udledes, at niece af En ikke skal blive enearving til Erblasserin. I dette tilfælde, OLG påpegede, at ordlyden i det nye Testamente alene er ikke den eneste arving tilsyneladende position niece, fordi den niece havde testamenteret i vil, udtrykkeligt ejerlejlighed af Erblasserin. Afgørende betydning for den OLG til det faktum, at Erblasserin havde brugt i sin vilje til to eksekutorer. Niece, En ville være den eneste arving, så er det, så OLG ville gøre det ret klart rabat ingen mening, udover, den eneste arving til at befuldmægtige en anden Person med den opgave af en bobestyrer. Efter denne succession til en obligatorisk del krav var at regulere så lidt som arv og Erblasserin har venstre ingen større gæld, ville være den anden eksekutor i et testamente er næsten ude af arbejde. Også vidneudsagn fra de involverede Parter er ikke tilladt, så court of appeal, den konklusion, at niece af En bør være i overensstemmelse med den Erblasserin eneste arving. Parterne havde sagde enstemmigt, at det var Erblasserin vigtigt var niece af En er din lejlighed.

På yderligere aktiver fra boet, men blev aldrig talt om eksplicit.

Yderligere kunne man i sammenligningen af de eksisterende aktiver og især den eksisterende opsparing aktiver for omkring. For at komme Euro uvægerligt til den konklusion, at arvingen til den lejlighed at få resten af boet. I tilfælde af tvivl om, court of appeal, i nogen tilfælde, fortolkning regel i afsnit, Para.

to af code civil, niece af En skal ikke være eneste arving. to af de BGB er ikke antages, at i tilfælde af tvivl, der i sig selv er et Testamente, som en arv, der er udpeget Person, er at være eneste arving, hvis den pågældende Person kun enkelte elementer kurset er rettet.

Af denne regel om Fortolkning kunne være afgået, så den OLG, selv om så igen, hvis det enkelte aktiv går til at gøre op væsentlig del af de aktiver af testator. Disse betingelser retten fandt ikke, at sagen skal afgøres i lyset af de andre eksisterende aktiver, som det er givet.

Som et resultat, det certifikat, der blev afvist anmodningen om niece som ubegrundet.

En stilling som eneste arving af den niece ikke kunne være afledt af den sidste vil og Testamente. Vi vil gerne takke dig meget, at du har taget vores sag. Vi følte os i de bedste hænder. white rock for alle websteder positiv i slutningen af ud-af-forlig, ville ikke være sket uden hans taktik, og hans stærke positionering af fakta aldrig. Vi vil anbefale Dr white rock, med sin særlige kompetence i sager om arv til hver en god ven. Jeg vil gerne inderligt ret til vellykket kompetent support og meget behagelig og hurtig samarbejde med dig, tak. Jeg kan anbefale det til ALLE de Uvidende i alle ting, kulturarv"med en god (den bedste) Samvittighed. Uden at det er yderst kompetent, venlig og ligetil hjælp af Dr. white rock, ville vi ikke er nødt til at få kontrol over vores Arv i Tyskland og Østrig. Hele familien vil gerne takke dig meget, og kan anbefale jeres firma. Jeg takker Dr white rock af hjertet, at han efterlader ingen uforsøgt for at finde et nedstyrtet levering kontrakten som følge ulemper held udfordring. Super kompetent advokat, en meget Anliggender oplevet i arveret, altid er let tilgængeligt, og kan rådgive meget hurtigt, og frem for alt, forståeligt. Jeg er mere tilfreds og kan kun anbefale. Vi var til konsultation yderst tilfreds - Fremragende skriftlige indlæg, der er formuleret Pålidelig kommunikation. Rådgivning er meget mere hjulpet. Arveret arvinger, afvikling af den Arv, skifteretten, opgaver arvinger, arvinger, ansvar arvingerne, arvebevis, Vorerbschaft, udførelse af testamenter, domme Privat Testamente, skifteretten, notarial Testament, kontrakt af arv, de regler, som til form, omkostninger, undgåelse, ineffektivitet, Berlin, Testamente, tilbagekaldelse, arv, obligatorisk del, domme, rettigheder Legatar, arv, Testamente, af forældelsesfristen, hævdelse af legacy forhånd ældre, der bor legal arv, skyldneren har pligt del af call of duty del af den afgift, der er obligatorisk del for at undgå obligatorisk del af Tillægget, gave, kredit, forældelse, skatter og afgifter, obligatorisk supplerende del, en ophævelse af told, Debitorer, domme, krav af en disinheritance, følge en disinheritance, fratagelse af den obligatoriske del, negativ, Testamente, undskyld mig af testator, begrænsning af den obligatoriske del, ret sikker på størrelsen af den arv, arveafgift, arveafgift undgå arveafgift Erklæring, Gæld af den arv, sorte penge, arv, værdiansættelse af aktiver, Reform af den Internationale skatteret ved notar, omkostninger, skifteretten, udgifter til advokat. Prisen for et certifikat af arv, prisen for en sidste vil og Testamente, retshjælp, juridisk beskyttelse, forsikring, arv lovgivning, afgørelser og domme afsagt af den tyske domstole, Arv, Testamente, at en obligatorisk del, disinheritance, arv, arveret, skat, gift, attest af arv, arv kontrakter, gennemførelse af testamenter indvirkning på arveret, donation, ejendomsoverdragelse, brugsret, boliger lov, gave, er tilbagekaldt, grov utaknemmelighed, erstatning, omsorg, engagement, Flere arvinger, skifteretten tvist, erstatningskrav, skifteretten, administration, distribution af ejendom, arvinger med ham på løn, beslutnings, program, mønster formulering, skifteretten, omkostninger, formål arvebevis, Alternativer til skifteretten, alene, arvebevis, arvebevis procedure, recovery, bevis, spørgsmål meningen og formålet med en arv Aftale, De regler, som til form, i modsætning til det nye Testamente, afkald på arv Aftale, der er bindende, annullering af titlen, ophævelse, effekt, meningen og formålet med udførelse af et testamente, omkostninger, forpligtelser, afskedigelse, rettigheder af eksekutor, kurator, vidne, rettigheder af arvingerne af den Europæiske arv regulering, beskatning, i udlandet, arvinger i udlandet, dobbeltbeskatningsoverenskomster, Østrig, Schweiz, Italien, USA, Tyrkiet, ejendomme i udlandet, Foundation, formål for Foundation, en velgørende Fond, grundlægger, skattemæssige fordele, selvstændige erhvervsdrivende Fond, Fonden vedtægter, Foundation, en institution, skattemæssige fordele indhold, undgå pleje, i form af forordninger, asset management, notarization, tilbagekaldelse, post-mortem fuldmagt, personlige forhold, udvælgelse af Godkendte formaliteter, indholdet af en patient, effekt af en patient, der er forskel mellem fuldmagt og sundhedspleje, livstestamente, eller tilbagekalde til at ændre retsplejeloven, Notarization Lov, LPartG Den Tyske Notarer Kode, Arveret, Skatteret, HöfeO, Den Grundlæggende Bog For, FamFG, Den Europæiske Arveretsforordningen.

Selvangivelse

Dybest set, du er forpligtet til at indgive en selvangivelse, hvis du bliver spurgt af den skattemæssige hjemsted (§ fyrre-to, Para-en Z-en af de income tax act - EStG), dvs hvis du får en selvangivelseSpørg ikke er udstedt, er at skelne, uanset om indkomst, løn-og skattepligtig indkomst er inkluderet eller ikke. En forpligtelse til at indsende en selvangivelse for ubegrænset skattepligtige (personer med en Østrigsk bopæl eller sædvanlige opholdssted er i Østrig), især i de tilfælde, hvor den tax-free-base indkomst er overskredet, og ikke kun en enkelt løn betalt skat relateret til: Uanset mængden af indkomst bogføring af indtægter af en indkomst, som skatteyderen at indgive selvangivelse. Således, kan du antage, at du er nødt til at sende som en regel, en selvangivelse, hvis din indkomst er som ubegrænset skattepligt ubegrænset Afgiftspligtige. Euro) om året, toppe, medmindre du har kun en enkelt (eller træk) i beskæftigelse(se) eller kun en enkelt pension betale. Afgiften af en selvangivelse er også anbefalet i tilfælde af et tab, fordi dette er grunden til, og mængden af lovligt for anvendelse af fremført underskud ved standard. I forbindelse med selvangivelse af indkomst, og yderligere skatter karakteristika for det pågældende kalenderår, der oplyses (især beløbet for den indkomst, der er fradragsberettigede særlige udgifter ekstraordinære udgifter, børnetilskud). Disse frister kan forlænges efter begrundet anmodning I tilfælde af repræsentation af en skat konsulent en skat konsulent eller en virksomhed Trustee en administrator selv længere perioder er muligt. For mere information om finansielle Online, se"procedurer"og"Elektroniske Selvangivelsen'. I visse tilfælde andre kosttilskud (i tillæg til selvangivelse - E og E a) er nødvendige: at i det Omfang, at der ikke indtastning af data ved hjælp af finansielle er Online, alle de nødvendige formularer i form database på siderne af den Føderale finansministerium, eller i alle skatte-og kontorer.

Juridiske Personer

Disse Web-tilladt anvendelse af overskud og kapital skat eller Skat hensættelser til korrekt beskattes selskaber, aktieselskaber og andelsselskaberDeltagelse af fradrag, inter-kantonale og international skat ekskreter eller særlig skat, situationer osv, der er ikke taget hensyn til. I hver af de fællesskaber, enhver anden kontrol dyse kan bruges. For den skat, betaling, størrelsen af den skat, er den eneste faktura, der er gældende De skatter, på grundlag af overskud og kapital før skat, med det formål at gøre Skat hensættelser.

Ydelser til åbning af filial af et udenlandsk selskab - GKMAIM. KOM

på registrering af en udenlandsk organisation

Afgørelsen af en udenlandsk virksomhed til at åbne en filial i den russiske Føderation notat af skattemyndighederne i en fremmed statsom en skatteyder i landet i selskab med skattelovgivningen - fuldmagt til en autoriseret Person til at foretage registrering af en filial transaktioner.

Hvad der er juridiske personer. Definition og oversigt

I tillæg til den fysiske personer (alle mennesker) er bekendt med den Borgerlige lov, bog (BGB), juridiske personer

De er ikke mennesker, som vi ville kalde det i normal sprogbrug som en Person, men rent juridisk Enhed.

Du kan dog være lige så godt som den fysiske person, som har Rettigheder og pligter, nemlig de retlige kapacitet og kan indgå gyldige kontrakter.

Da juridiske personer er juridiske Enheder, du kan indsende en hensigtserklæring og handle selvstændigt. Dette Problem er løst i, at de have organer, som er besat af mennesker, og ved denne lov. i den tyske civillovbog reguleret Foreningen gennem sin Bestyrelse er i stand til at act (afsnit tyve-seks, Para. en af de BGB) og til at indgå retshandler Den juridiske personer, der er dog skelne klart at de mennesker der står bag dem. Hverken Bestyrelse eller aktionærer for den gæld, der påhviler den juridiske Person, der er ansvarlig. For denne gæld, kun en juridisk Person kan drages til ansvar. Af denne grund, at juridiske personer, der i Almindelighed kaldes også kapitalselskaber, fordi der ikke er nogen mennesker, med alle deres private formue hæfter for de forpligtelser, men kun til en masse kapital. Dybest set, der er juridiske personer, der af egen Lov og juridiske personer efter offentlig Ret. I tillæg til de allerede nævnte Sammenslutninger, som i praksis er meget relevante økonomiske sammenslutninger i Form af kommercielle lov virksomheder (afsnit tyve-to i code civil), og grundlaget for personer, der tilhører den juridiske personer, der af egen Lov. Juridiske personer efter offentlig Ret, især, de myndigheder, der er af den Føderation, Delstater og kommuner, industri-og handelskamre og afdelinger af skat konsulenter, offentligretlige institutioner såsom universiteter, skoler og nationale fonde (for eksempel, Stiftung Warentest). Da juridiske personer, der ikke kommer som enkeltpersoner til den verden, du vil få din juridiske kapacitet, ikke ved fødslen, men ved registrering i et offentligt Register. Yderligere information kan findes i vores artikel om den retlige handleevne. I modsætning til de fysiske personer, juridiske personer, der er ingen begrænsning med hensyn til business-evne, så at juridiske personer er altid og forretningsmæssige kapacitet, og er således retligt bindende kontrakter, der kan lukke. I mellemtiden, mit fokus er at gøre det lettere for lærlinge til at starte en karriere og hjælpe dig til at få mest ud af dine muligheder. Os et ægte, direkte og ærlig udveksling af oplysninger om erhverv og industrien er meget vigtigt. Med os, intet er forskønnet eller skjult - du får ærlig og ufiltreret indblik i det arbejde og karriere i skat, consulting. Uddannelse som en skat degnen er en af de mest krævende uddannelse, og mange studerende er nødt til at finde deres vej til start af uddannelse, problemer. Af denne grund har vi udviklet en uddannelse pakke for praktikanter med de studerende en omfattende og støtte.

Fordelen for arbejdsgiverne er ikke kun fra de studerende, som er meget hurtigere til at være produktive medarbejdere, men kan også spare omkostninger gennem en mere effektiv træning og supervision af deltagerne.

Grundskyld: Tid. En landsdækkende kalder for grundlæggende skattereform

En af de første deltagere i Tyskland, radio-Interview, udtalelse om den påståede kompromis af finansministeren, Forklarende Film: ejendomsskat i sekunder at sende et brev til alleBorgmestre, De grundlæggende skattepligtig B-skat i deres nuværende Form, både jorden og opbygning.

Dette er uretfærdigt og administrativt besværlige, modløs, investeringer i byggeri, vanskeliggør realiseringen af den kommunale planlægning og fremmes ødsel brug af jordbund og landskab.

Derfor, underskriverne af denne opfordring, ind for ligebehandling af uudviklede og udviklet egenskaber, og derfor indbegrebet af grundskylden, som en grundskyld i alvor. anmodning Om en veludviklet plot af jord er faktisk dyrkes eller ej, hjælp fra et lokalt synspunkt er der ingen forskel i indsatsen for udvikling og vedligeholdelse af infrastruktur.

De byer og kommuner i landet, de ejendomsskatter, der er modtaget på grund af dem ejerne af de enkelte - en så beskeden"basic rate"for permanent ret til udvikling og til den permanente mulighed for brug af offentlige varer og tjenester og, hvis det er nødvendigt, for at generere indtægter. Og i bygningen behov for regelmæssigt at blive investeret, for at få dig og de særlige krav i tiden.

Det er derfor vigtigt at bygge videre på med bygning real-primede overflader faktisk og på denne måde den eksisterende infrastruktur til sin fulde kapacitet, til at reducere de lokale budgetter, bevarelse og brug af Landskabet. Investeringer ejendommens ejer, ikke bør føre til en højere ejendomsskat. Dette garanterer, at kun en grundskyld i Form af en Gulvtæppe dyrt. En fair og investeringer-venligt skat behøver ikke at være kompliceret: Det på ejendommen bygningen ved fastsættelse af den værdi, der betyder en væsentlig forenkling. En bred vifte af finansielle embedsmænd kunne bruge deres tid til mere vigtige ting. Teaser til ARD tv-program, der OVERVÅGER fra den Februar:"spekulanter foretrukne: politik blokeret land value tax".

Clearance nye i Østrig - lommeregner og tips til at betale

Fra januar har ret til freelance arbejdere og selvstændige

Den nye labour-loven også regulerer retten til clearance, alle de arbejdstagere, fra har

I januar en ny For ansættelsesforhold, der er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse betaling er modtaget.

Den payoff, men afhænger af arten af ophør af ansættelsesforholdet. Kravet er, i modsætning til de gamle regler, og efter to måneder. Den gamle labour-lovgivningen er fastsat krav kun efter tre års uafbrudt arbejde i samme firma. Også clearance til at opføre sig kun i tilfælde af opsigelse fra arbejdsgiverens side, eller i tilfælde af konsensus ophævelse af ansættelsesforholdet betalt. Den nye arbejdsmarkedslovgivning af den fordring, også i tilfælde af selv-opsigelse er ikke tabt. Lærlinge også har på grund af den nye ordning, ret til en fratrædelsesgodtgørelse. På samme måde, under visse betingelser, militær eller civil værnepligt, samt tidspunkter af børnepasning, godtgørelse, der kan medtages i beregningen. Afslutning venligst fra arbejdsgiveren et månedligt bidrag på, af bruttoindkomst, inklusive løn under ferie og Jul penge.

Er udbetalt til håndtering bidrag, sammen med den sociale forsikring, bidrag til social forsikring institutionen betaler igen penge til fratrædelsesgodtgørelse Fonden.

Arbejdsgiveren er forpligtet til at give håndtering af bidrag i løbet af militær og civil tjeneste, såvel som i de praktikperioder, der skal betales kontant. det bidrag, betalinger under mor-beskyttelse, og i tilfælde af en Syg råd til børnepasning er relateret til penge, tager over betaling af bidrag til familien byrder equalization Fund.

Han gør også sagen om den er ved at dø af bidrag. Uddannelsesorlov er gældende, være betalt til håndtering af bidrag fra arbejdsmarkedet service. For den medarbejder, som er grundlaget for vurderingen, samt mængden af bidrag på løn slip. For hver medarbejder midler fra afslutning egen konto, der er oprettet.

Hvert år, på balancedagen, skal underrette afslutning kontor arbejdstagere i et Brev om den aktuelle mængde af fratrædelsesgodtgørelse ret.

Du er også forpligtet til at dele vurderingen af de bidrag, til at blive offentliggjort. Et krav til håndtering under alle omstændigheder, efter ophør af ansættelsesforhold. Et krav om en udbetaling, men først efter tre år, tre år, de penge er stadig på clearance hensyn til medarbejderen.

Han kan selv være i den nye betingelser for service taget

Ordningen forekommer også i tilfælde af selv-opsigelse. I tilfælde af selv-opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse, vil blive betalt kun, under visse betingelser, for eksempel, hvis der ingen sammenhæng eksisterer, fordi den egen-pension fra pensionskassen. En udbetaling er foretaget efter afslutningen af fit alder for førtidig alderspension eller efter det fyldte. År af livet, hvor pensionsalder, der er højere.

Der er et minimum af fem års ingen bidrag afslutning af midler, der stilles i tilfælde af tidligere selvstændige opsigelse er også et krav at betaling.

Afslutning giver for betaling af fratrædelsesgodtgørelse kan generelt ske i tilfælde af arbejdsgiverens opsigelse, i tilfælde af ufrivillig afskedigelse, i tilfælde af begrundet tilbagetrækning, i tilfælde af, at en enstemmig beslutning, for i løbet af tiden, og i tilfælde af barsels-udledning. Det er vigtigt, at betaling vil blive anvendt til driften af pension, som den ansatte. Inden for seks måneder efter opsigelse af service-kontrakt skal leveres til programmet, ellers er pengene vil blive investeret for medarbejderen. Håndtering midler er også en forpligtelse for den ønskede betaling inden for to måneder. Men arbejderen kan dispensere udbetaling og beslutter, at penge er mere der investeres, eller pengene vil blive taget fra den fratrædelsesgodtgørelse Fund af den nye arbejdsgiver. Også, Overførsel af beløbet i kan Supplerende pension, forsikring eller i eksisterende pensionsfond vil være forpligtet til at. Vælges også den mulige erhvervelse af pension investeringsforeningsbeviser. I tilfælde af død af den medarbejder, de hævder, at betaling til ægtefælle eller registreret Partner og børn, som børnetilskud var baseret. På tidspunktet for Pensionering, kan også være mellem betaling, pension, investeringer i pension i investeringsforeninger eller investeringer i pensionskassen valgt. For at tage hensyn til, er, at rydning, medmindre det er en pensionsudbetaling, beskattes på seks procent. Hver fratrædelsesgodtgørelse Fonden fortsætter sin egen investeringspolitik. Af denne grund, at det beløb af fratrædelsesgodtgørelsen, af den mængde af interesse er afhængig af. Tilbageholdelse af udbetaling i alle tilfælde, administrative omkostninger, der er i højde mellem en og, procent af det samlede beløb. Hvem ejer konti, håndtering midler, kan være en sammenfletning anmodning Overblik at holde. På de gamle konti, der er at blive lagt sammen med den nye konto, men skal være i de sidste tre år, intet bidrag modtaget.

Anmodning om en fusion skal ske skriftligt, sammen med kopi af et foto-ID, på pension Fond.

Notarialakter notarer af notaren for byen Moskva

Vores notaren vil hjælpe dig til at protestere regningen

Vores notaren giver juridiske og fysiske personer, notarial-tjenester i overensstemmelse med lovgivningen i den russiske FøderationI vores kontor, som ligger lige ved Metro-stationer, vi kan tilbyde dig alle former for sine tjenester. I vores notarens kontor Du træder ind i juridiske transaktioner af enhver slags, der er fastsat ved lov, og dette gælder også for transaktioner, der vedrører fast ejendom i centrum af Moskva, sådan juridiske transaktioner, såsom: i henhold til traktatens artikel grundlag for lovgivning i RF på Notariat notaren overførsler anmodninger fra borgere og juridiske personer til andre borgere og juridiske personer. De fleste, hvis vedtagelsen af et forslag i notaren praksis er forbundet med en real estate salg (artikel i code civil RF - anmeldelse af co-ejer om det er hensigten at sælge en andel af den samlede ejendom). Lige som notar hænder over ansøgninger til notarisation af salg eller køb af aktier i et GmbH: I vores notaren vil du være udstedt af notaren både rådgivning og praktisk bistand i Anliggender, forudsat at registrering af Overførsel af ejendomsret (registrering af salg, gave, livrente, kontrakter, attester osv.) i forhold til de objekter, både i Moskva og uden for byen. Du kan også få den samling af dokumenter, der er for at ansøge om et certifikat af arv, eller til udførelse af transaktioner med fast ejendom bistand. Notaren foretager sikring af bevismateriale i lovgivningen i den russiske Føderation i tilfælde, der er fastsat, dvs, på anmodning af den berørte personer vores notaren sikrer dokumentation i forbindelse med åbningen af sagen for en domstol eller administrativ myndighed, hvis der er grund til at antage, at bevis vil blive på et senere tidspunkt, det er umuligt eller meget vanskeligt. Vores notaren udfører alle handlinger i forbindelse med underretning om pantsætning af løsøre: Dette er en ny notarialakt, og vores notar vil høre dig i alle spørgsmål i forbindelse med din ansøgning.

Vores notaren attesterer Overensstemmelsen af kopier af og

Under veksel protest, som er officiel certificering er Hurtig betaling og Manglende forstået. Den veksel protest, (på grund af manglende betaling, manglende accept, manglende dato angivelse) er en notarialakt, hvis formål er beskyttelse af Interesser, motiver for udveksling forpligtelser. Kære kunder, vores notaren har mulighed for at indsende elektroniske dokumenter til registrering af juridiske enheder og individuelle forretningsfolk af aftaler om tildeling af aktier i et GmbH, samt Ændringer i de oplysninger om juridiske personer, og de enkelte iværksættere.

At være i stand til at bruge den tilbudte ydelse, har du til at indsende det komplette sæt af dokumenter, herunder dokumentation for betaling af afgift.

Vi indgive ansøgninger og modtager elektronisk oplysninger fra savings Bank of Rusland om Undersøgelsen, ifølge regnskaberne for den afdøde. Aftale i henhold til de telefon numre af notaren af vores medarbejdere til din anmodning skal de dokumenter på At give skat inspektion i elektronisk form. Værdien af den service er lavet op af den Kollektive for attestering af underskrift på ansøgningen, og taksten for Fremsendelse af ansøgningen til skat inspektion ved hjælp af elektroniske midler, (RUB -). Den personlige tilstedeværelse af den grundlægger af organisationen med et gyldigt pas, eller den personlige tilstedeværelse af en repræsentant for stifteren med et gyldigt pas, samt med notarized fuldmagt til repræsentation af interesser på statens registrering af organisationen. Det skal bemærkes, at der i Teksten af fuldmagten udtrykkeligt retten til repræsentation af interesser i organisationen er ved at være angivet i notarens kontor, samt af den Person, der er bemyndiget til at meddele ret til, emne, form af dokumentet (med angivelse af fulde navn og nummer i formularen) til at underskrive. Bortset fra ovenstående, følgende dokumenter indsendes til: Certificering af underskrevet af ansøgeren, former P, P, P, P, P er påkrævet: tilstedeværelsen af ansøgeren, der handler på vegne af den organisation, person, med et gyldigt pas (hvis ansøger er en Udøvende organ (Direktør, Direktør osv.) forekommer), eller tilstedeværelse af en repræsentant for den organisation, som er certificeret i person med et gyldigt pas, samt med notarized fuldmagt til at repræsentere interesserne for den organisation, der udfører statens registrering af Ændringer i de dokumenter, der af organisationen. Det skal bemærkes, at der i Teksten af fuldmagten udtrykkeligt retten til repræsentation af interesser i organisationen i notarens kontor er til at give og til at give den autoriserede Person, der er den rigtige spørgsmål former (med angivelse af fulde navn og nummer i formularen) til at underskrive. Bortset fra ovenstående, er de følgende dokumenter nødvendige: Vores Notaren tager fra debitor af penge og værdipapirer, der er deponeret, og i modsætning til deres levering til kreditor. Accept af penge og værdipapirer er udført af notaren på det sted.

Debitor er tilladt at udføre denne handling, hvis det er en af de retlige er Indbetaling af årsager, nemlig: - Fravær af kreditor eller den Person, der er bemyndiget af ham, den magt til at få, i stedet for udførelsen af inhabil kreditor og Fraværet af dennes juridiske repræsentant - det åbenlyse Fravær af bestemthed i spørgsmålet om, hvem der er kreditor af ansvar, navnlig på grund af den eksisterende ordning, derfor mellem kreditor og andre personer - nægtelse af kreditor, en magt til at modtage eller anden forsinkelse på sin side.

af de grundlæggende elementer i lovgivningen i RF på den notar, noter fra notaren til at sikre betaling eller Ejendom overgivelse af, at skyldneren er eksigibelt gæld-til-punkt-dokumenter, der er vedlagt som bilag. Listen over de dokumenter, på grundlag af hvilken inddrivelsen sker uden retssag, er bestemt af regeringen af RF. Muligheden for registrering af eksigible Abs er også note i art. PTS. tre af CC RF-FS (Federal law)"Om pantsætning"FS"OOO"(GmbH-loven).

Voldgift af tvister i Voronezh

Vores specialister har stor erfaring på ejendommen linje foran voldgiftsretter. God viden inden for den proces, der lige vil hjælpe vores specialister til at løse alle tvister. Hvis det er nødvendigt, kan vi tilbyde vores service i hver russiske by Vi repræsenterer de interesser, der af kunder, domstole, voldgift i løsning af juridiske og fast ejendom, skattemæssige konflikter eller tvister med statslige institutionerVi har specialiseret os i: Vores virksomhed har en stor praktisk erfaring i, der repræsenterer klienter i voldgiftsretter i den russiske Føderation. Vi mødes.

Der varetager statens registrering af juridiske personer. Nyttige oplysninger for alle

Videregive de dokumenter

til justitsministeriet.

vil du nødt til at beslutte. om staten registrering. skal du registrere den beskatning N 'Efter godkendelse af de administrative bestemmelser for levering af en medlemsstat. af justitsministeriet for den russiske Føderation til vedtagelse af en afgørelse om registrering af Non-Profit organisationer,'.

Skat

Skat, consulting er i kommerciel bistand i skattesager Er reguleret i § No StBerGBestemmelserne i skattemæssig assistance act udgør en statslig begrænsning af friheden til at vælge et fag (art, Pkt. i grundloven), på samme måde som Master begrænsning i håndværk Denne begrænsning af den erhvervsmæssige frihed fra lovgivers side er begrundet i beskyttelse af et vigtigt fællesskab godt, og sikring af skatteindtægter. Behovet for sådanne statslige indgreb i I Europa, forskelligt evalueret, og lejlighedsvis leverer materiale til diskussion i den lovgivningsmæssige proces, som er fokuseret af afdelinger af skat, rådgivere og de faglige sammenslutninger af revisorer på den anden side.

Fast ejendom lån-sammenligning: Bedste renter for dit eget hjem VERIVOX

Dette er afhængigt af Banken tres procent af købsprisen

Der drømme om egne fire vægge, du har brug for en fast ejendom lånPå Verivox bygherrer og huskøbere kan beregne deres interesse og anmode om et uforpligtende tilbud. Vores billetpris eksperter finder til dig fra hundredvis af banker og sparekasser, individuelt mest fordelagtige fast ejendom lån og for at tilbyde rådgivning både telefonisk og på stedet. En fast ejendom kredit er normalt gives som et land, afgift eller pant rate lån. Den årlige rente er bundet op til flere år (og er blevet skrevet), der er at sige, at han forbliver den samme. I tilfælde af livrente lån, månedlige eller årlige Sats (livrente) er sammensat af renter og hovedstol. Prisen er den samme i perioden, hvor den faste Rente er konstant. Med hver tilbagebetaling reducerer den resterende del af gælden. Som et resultat, den interesse, som del af den næste Sats, og andelen af tilbagebetaling går ned. Rente lock-in, ender, en follow-up finansiering af den resterende del af gælden til et nyt mål af interesse. Sikkerhed Banken modtager ordren, en grund, gæld eller pant i ejendommen. Grunden til at gælden er opført på den første rang sted i tingbogen. En yderligere sikkerhed for Banken, er det faktum, at et objekt er kun behæftet op til et bestemt lån-værdi grænse. Resten af købesummen og omkostninger til køb er normalt finansieret gennem egenkapital og hjem lån og opsparing kontrakter. I det ideelle tilfælde, at egenkapitalen skal være cost-omkring tyve procent af købsprisen for ejendommen, plus enhver og alle omkostninger, dvs omkring - procent af det samlede antal.

Selv om finansieres i enkelte tilfælde, et hundrede procent af købsprisen.

Men med hver Euro, der er lånt, den finansielle byrde, og dermed den risiko, at tage under de omstændigheder, økonomisk, er stigende.

Bygherre har behov for et større lån, jo dyrere rente

På grund af den højere risiko i banker med en lavere soliditetsgrad og et højere rente til efterspørgslen. Omvendt, hver Euro til at betale for det ingen interesse, er tjente penge.

Frem for alt, den byrde, der skal placeres på den levebrød af ejeren og hans familie.

Hvor meget er udgifterne til ejendom, afhænger af den eksisterende egenkapital.

På den anden side, den maksimale kredit er begrænset, hvilket månedlige Sats kan give forbrugeren.

Budgettet lommeregner hjælper med at sammenligne indtægter og udgifter, og for at beregne den månedlige Rente.

Enhver, der trækker sig ud af et Mietsverhältnis i egen ejendom, du skal huske på, at på den ene side den leje, der er elimineret, men nye kommer i tillæg til omkostningerne.

Den Tilbagebetaling regnemaskine beregner derefter, på grundlag af den månedlige Rente og den ønskede løbetid kan være. For fast ejendom lån, varigheden af interesse for lock-in er også vigtigt. Dette vil være afgørende for den periode, hvor den aftalte rente, der finder anvendelse. I denne tid, han er uforanderlig, byrde for låntager forbliver den samme. Kun med udløbet af den aftalte faste rente periode vil blive genforhandlet. Den nye rente er højere end den oprindelige, kan få låntager en højere belastning, afhængig af hvor høj er den udestående saldo på gælden. I den udstrækning, at det anbefales at arrangere i en fase af lave renter så længe som muligt med fast Rente.

Den fordel, at den lange rente fiksering: Efter ti år af hver enkelt fast ejendom lån kan opsiges uden straf og vil blive omlagt, selv hvis den rente, lås kører stadig.

Den interesse, skal være faldet i mellemtiden, bygherrer fordel. Når renten stiger, kan du holde de billige-bundet rente. Renten låse udløber, kan du udfylde låntager opfølgning på finansiering - enten som en Rollover på samme Bank, eller gældsomlægning i en af de andre. I begge tilfælde, vil året blive opkrævet interesse. Denne mulighed kan gøre brug af bygherrer, for at finde et billigere tilbud du har fundet.

Så længe renten er fast, skal fortsat udryddelse af hastighedskonstanten.

Kunden ønsker at betale lånet tilbage hurtigere eller endda i et engangsbeløb, der er underlagt en forudbetaling sanktion.

Derfor er det en fordel at arrangere en særlig godtgørelse til højre, og til at bruge, for eksempel, den indkomst, skat, refusion eller en lille Arv til at betale lånet hurtigere og renter til at spare.

Fast ejendom lån sammenligning er opmærksomme bygherrer, først og fremmest på den effektive årlige rente. Dette omfatter ikke kun den rente, men også nogen Gebyrer samt tilbagebetaling afvikling. Dog, som giver renter, er ikke medtaget Denne interesse vil ikke være opstået, hvis den fast ejendom lån på en sum, men i løbet af nogle måneder vil blive betalt. For nogle bygherrer, det betaler sig derfor at være særlig opmærksom på tilbud, der omfatter op til tolv rente-gratis måneder. En ændring af natur Nu, renovering, finansiering med et enkelt kredit priser for ingen grund gæld for. Har du fundet et tilbud med et lavere årlig rente. Du kan beregne potentielle besparelser i Euro.

Tvangsfuldbyrdelse Definition Gabler Wirtschaftslexikon

Mere end. Den Oprindelige: Gabler Wirtschaftslexikon

BEVIST at VIDE, om to hundrede"eksperter fra videnskab og praksisSigt: de statslige procedurer for inddrivelse af en fordring for kreditor mod en skyldner under anvendelse til statslig tvang. Skat tvangsfuldbyrdelse, der vedrører skatter og afgifter, og er baseret på skatte-kode (AO).

Hertil kommer, at den erklæring, kan blive fjernet

Civil tvangsfuldbyrdelse, der er baseret på den civile retsplejelov (ZPO), er det bedre kendt under betegnelsen afskærmning. Fuldbyrdende myndighed: finansielle myndigheders administrative handlinger, som en strækning Penge, magt, en anden handling, tolerance eller undladelse, der er nødvendig, i de Administrative princippet af sig selv (§ jeg AO). Retshåndhævende myndigheder, skat, kontorer og vigtigste toldsteder (§, jeg s. tre AO) Fuldbyrdelse af pengekrav: det finder sted både i løsøre af håndhævelsen debitor regelmæssigt af ejendom og udlæg (Beslaglæggelse, Konfiskation), samt at hans fast ejendom - regelmæssigt gennem registrering af backup og tvunget realkreditlån og afskærmning og ledelse. Som en backup foranstaltning, arrangement af en Anholdelse. Endelig, den fuldbyrdende myndighed er af den såkaldte rest kan træffe bindende foranstaltninger. Håndhævelse på grund af andre ydelser end penge krav: en tvang. En handling - og praksis-orienteret introduktion til Økonomi.

De aktuelle økonomiske problemer være praktisk og giver en masse sjov.

En ny undersøgelse af Roland Berger viser den førende Smart Byer i verden. I den Top-Ranking er ikke en tysk by, den Østrigske Wien topper listen. Data driven Marketing er ved at ændre sig med den omfattende digitalisering. Springer forfatter Lutz Klaus forklarede i et Interview med Springer Professionelle de nye regler for markedsføring i virksomheden. Frankfurt Bethmann Bank trækker fra sin historiske hovedkvarter i new Marie forum i det finansielle distrikt. Hvorfor dette skridt var nødvendige, forklarer Claudia Richter i samtale med Springer Professionelle. Kurser, kurser og kurser for at sikre medarbejdere med de professionelle Status quo. Karriere ansporet uformelle dog ikke Lære, hvordan en undersøgelse er forklaret. Hvorfor er uddannelse stadig nødt til at være. Med Reverse Charge"- proceduren reverse charge"- proceduren er vendt i tilfælde af merværdiafgift. Virksomheder har brug for at vide om dette komplekse bestemmelse, fordi her ske på det tidspunkt, fakturering fejl. Industri er alle de vrede, Google spytter ud til at næsten otte millioner hits. Det er grund nok til at kaste fra det synspunkt af den nye sikkerhedskrav, et kritisk blik på udviklingen af teknologi. De sidste fire uger er kommet til slutningen af exit periode. Det er stadig uklart, om og i givet fald, på hvilket grundlag, den Britiske EU s tilbagetrækning. Ikke alle brancher er lige så godt forberedt. Komplekse produkter, tør temaer: Den finansielle sektor er ofte anset for at være lidt underholdende. Nu, det er også en leverandør af finansielle tjenesteydelser, Influencer Marketing og opdage for sig selv. Den kønspolitiske debat er delvist voldsomt. Mens udokumenterede påstande, fortsætter, siger Springer forfatter Johanna Bad i en samtale og fordriver af de myter, der omgiver de lige rettigheder. Få virksomhederne til at forstå det, for at reducere med intelligent automatisering omkostninger. Operativsystemer Forbedringer i Automatisering af de centrale aktiviteter. Potentialet i simple applikationer er spildt.