Tyske advokater online. Den største juridiske portal.


Civil proces civile retspleje loven"om civil proces, civil procedure og civile retssager i Schweiz


Den civile retspleje er i håndhævelsen af penge eller andre krav fra sagsøger, samt sjældne, konstatering af visse juridiske forholdDu vil finde på denne Hjemmeside detaljerede oplysninger om udførelse af civilt søgsmål, typer af tiltag, typer af Procedurer, retsafgørelser, Proces omkostninger, deadlines, klager, og meget mere. I januar, det Schweiziske strafferetsplejeloven (CCrP) trådte i kraft den unge kode og den Schweiziske code of civil procedure (ZPO) er opfyldt. Tilrettelæggelse af retfærdighed er fortsat med kantonerne, skal i fremtiden, er dog justeret til den nye processuelle koder.

Tyve-seks kantonale koder for civil proces love er erstattet af den Schweiziske code of civil procedure, de forskellige typer af Procedurer, giver, der er tilpasset karakteren af parterne i tvisten. Som en tidligere forligsprocedure er ifølge den Schweiziske code of civil procedure nye, i princippet, være obligatorisk (art. af den civile retsplejelov) Denne Hjemmeside er blevet revideret med henblik på at de nye Schweiziske code of civil procedure fundamentalt alle de oplysninger, der er op til dato, og tage hensyn til de ordrer, om den nye proces.